فراخوان ارسال مقالات

با هدف هم‌افزایی دانش و انتشار یافته‌های نو و بدیع در زمینه‌های مختلف مهندسی صنایع ، مکانیک ساخت اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، صنایع، ساخت و مواد در تاریخ 15 اسفند 1400 با  هدف آشنایی و ارتباط میان اساتید و پژوهشگران  به منظور تبادل جديدترين دستاوردهای علمی با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی  برگزار می‌گردد.

لذا در همین راستا  دبیرخانه دائمی  اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، صنایع، ساخت و مواد  از کلیه پژوهشگران فعال این حوزه  های تاثیر گذار این بخش برای شرکت در این کنفرانس به منظور هم اندیشی و  ارائه دستاوردهای علمی- پژوهشی نوین خود با محوریت  مکانیک، صنایع، ساخت ومواد  دعوت به عمل می آورد.

امکان ارسال مقالات تا تاریخ 8 اسفند 1400 امکان پذیر میباشد

جهت ارسال مقالات ، در سایت ثبت نام اولیه انجام دهید سپس از طریق پنل کاربری نسبت به ارسال مقالات اقدام نمایید